Vereinbaren Sie einen Termin

Schedule a review

00389 2 3091 484

Knochentumoren

Туморот е грутка или маса од ткиво која се формира кога клетките се делат неконтролирано. Туморот кој расте може да ги замени здравите ткива со нонормално ткивно. Може да ја заслабне коската, предизвикувајќи нејзино кршење (фрактура).

Повеќето тумори на коските се неканцерогени (бенигни). Некои се канцерогени (малигни). Бенигните тумори обично не претставуваат закана по животот. Малигните тумори може да ги рашират клетките на ракот низ телото (метастаза). Ова се случува преку крвта или лимфниот систем.

ОПИС

Ракот кој започнува во коската (примарен рак на коските) е различен од ракот кој започнува во кој било друг дел од телото и се шири до коските (секундарен рак на коските).

Постојат многу типови на бенигни тумори на коски. Најчестите типови вклучуваат:

  • Фибром-уникамерална (едноставна) коскена циста која не се претвора во коскено ткиво
  • Остеохондром
  • Џиновски клеточен тумор
  • Енхондром
  • Фиброзна дисплазија

Мултипен миелом

Мултипниот миелом е најчестиот примарен рак на коските. Тоа е малиген тумор на коскената срцевина. Мултипниот миелом влијае на приближно пет до седум лица во 100.000 лица секоја година. Според Фондацијата за истражување на мултипен миелом, повеќе од 56.000 Американски живеат со болеста секоја година. Повеќето случаи се забележани кај пациенти на возраст помеѓу 50 и 70 години. Може да биде зафатена која било коска.

Остеосарком

Остеосаркомот е вториот начест рак на коски. Се јавува кај две или три нови лица во милион луѓе секоја година. Повеќето случаи се јавуваат кај тинејџери. Повеќето тумори се случуваат околу коленото. Други вообичаени локации се колкот и рамото.

Евингов сарком

Евинговиот сарком најчесто се јавува на возраст помеѓу 5 и 20 години. Најчестите локации се горниот и долниот дел од ногата, карлицата, надлактицата и ребрата.

Хондросарком

Хондросаркомот се јавува најчесто кај пациенти на возраст помеѓу 40 и 70 години. Повеќето случаи се јавуваат околу колкот и карлицата или рамото.

ПРИЧИНА

За повеќето коскени тумори, причината е непозната.

СИМПТОМИ

Повеќето пациенти со коскен тумор ќе почувствуваат болка во делот од туморот. Болката генерално се опишува како тапа и непријатна. Болката може или не мора да се влошува со активност. Болката честопати го буди пациентот ноќе.

Иако туморите не се предизвикани од траума, повремено повредата може да предизвика туморот да почне да боли. Повредата може да предизвика коска која веќе е ослабена од тумор да се скрши. Ова честопати води до сериозна болка. Некои тумори може да предизвикаат треска и ноќно потење. Многу пациенти нема да имаат какви било симптоми, туку наместо тоа ќе забележат безболна маса.

Повремено, бенигните тумори може да бидат откриени инциденти кога се преземаат рендгенски зраци од други причини, како што е шинат зглоб или проблем со ротаторската манжетна.

ПРЕГЛЕД ОД ДОКТОР

Доколку мислите дека имате тумор на коски, сретнете се со вашиот доктор колку е можно поскоро за дијагноза и третман.

Повремено инфекции, фрактури од напреѓања и други нетуморски состојби може одблиску да наликуваат на тумори.

Вашиот доктор ќе собере детални информации за вашето општо здравје и типот на тумор, неговата големина, локација и можниот степен на ширење.

Медицинска историја

Вашиот доктор ќе треба да земе целосна медицинска историја. Ова вклучува информации за кои било лекови кои ги земате, детали за какви било претходни тумори или типови на рак кои вие или членовите на вашето семејство може да ги имате и симптоми кои ги чувствувате.

Физички преглед

Вашиот доктор физички ќе ве прегледа. Фокусот е на масата на туморот, мекоста во коските и какво било влијание врз зглобовите и/или опсегот на движење. Во некои случаи, докторот може да сака да прегледа други делови од вашето тело за да спречи ракови кои може да се рашират до коските.

Снимање

Вашиот доктор веројатно ќе добие рендгенски снимки. Различни типови на тумори имаат различни карактеристики на рендген. Некои ги растопуваат коските или прават дупка во коската. Некои предизвикуваат формирање на дополнителна коска. Некои имаат мешавина од овие наоди.

Некои тумори имаат карактеристични наоди на рендгенски снимки. Во други случаи, може да биде тешко да се каже каков вид на тумор е вклучен. Повеќе студии со снимање треба понатаму да проценат некои тумори. Тие може да вклучуваат снимање со магнентна резонанца (MRI) или компјутеризирана томографија (CT).

ИСПИТУВАЊА (ТЕСТИРАЊА)

Може да се направат испитувања на крвта и/или испитувања на урината. Биопсијата отстранува примерок од ткиво од туморот. Примерокот од ткиво се испитува под микроскоп.

Постојат два основни методи за вршење биопсија.

Иглена биопсија

Докторот става игла во туморот за да отстрани одредено ткиво. Ова може да се направи во докторска ординација со употреба на локална анестезија. Радиолог може да направи иглена биопсија со употреба на некаков тип на снимање, како што е рендгенско снимање, компјутеризирана томографија или магнетна резонанца за да помогне да се насочи иглата кон туморот.

Отворена биопсија

Докторот хируршки го отстранува ткивото. Ова генерално се врши во операциона сала. На пациентот му се дава општа анестезија и се прави мал засек и се отстранува ткивото.

НЕХИРУРШКИ ТРЕТМАН

Бенигни тумори

Во многу случаи, бенигните тумори само треба да се следат. Некои може да се третираат ефективно со лекови. Некои бенигни тумори ќе исчезнат со тек на време. Ова особено важи за некои бенигни тумори кои се јавуваат кај деца.

Малигни тумори

Доколку ви е дијагностициран малиген коскен тумор, можеби ќе сакате да добиете втора опција за да го потврдите. Доколку имате рак на коските, тимот за третман може да вклучува неколку специјалисти. Тие може да вклучуваат ортопедски онколог, медицински онколог, радиоонколог, радиолог и патолог. Целите на третманот вклучуваат лекување на ракот и зачувување на функцијата на телото.

Докторите честопати комбинираат неколку методи за третирање на малиген коскен тумор. Третманот зависи од различни фактори, вклучувајќи ја и фазата на ракот (дали ракот се има раширено):

  • Локализирана фаза. Клетките на ракот се содржани во туморот и околната област.
  • Метастатска фаза. Ракот се има раширено секаде во телото. Туморите во оваа фаза се посериозни и потешко можат да се излечат.

Радијациска терапија

Радијациската терапија користи рендгенски снимки со висока доза за да убива клетки на ракот и за да ги намалува туморите.

Системски третман (хемотерапија)

Овој третман честопати се користи за убивање на клетките на туморот кога тие се имаат раширено во крвотокот но сепак не може да се откријат при испитувања и скенирања. Хемотерапијата генерално се користи кога канцерогените тумори имаат многу голема шанса да се рашират.

Генерално, малигните тумори се отстрануваат со примена на операција. Честопати, се користат радијациска терапија и хемотерапија во комбинација со хирургија.

ХИРУРШКИ ТРЕТМАН

Бенигни тумори

Одредени бенигни тумори може да се рашират или да станат канцерогени (да метастазираат). Понекогаш докторот може да препорача отстранување на туморот (отсекување) или одредени техники за третман за да се намали ризикот од фрактура и попреченост. Некои тумори може да се вратат, дури и во неколку наврати, после соодветен третман.

Малигни тумори

Операција за спасување на екстремитет

Оваа операција го отстранува канцерогениот дел од коската но ги задржува соседните мускули, тетиви, нерви и крвни садови. Доколку е можно, хирургот ќе го отстрани туморот и раб од здравото ткиво околку него. Отсечената коска се заменува со метален имплант (протеза) или коскен трансплант.

Ампутација

Ампутацијата отстранува цела или дел од раката или ногата кога туморот е голем и/или се зафатени нервите и крвните садови.