Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

д-р Дејан Крстевски

Специјалист интернист

Место на раѓање:

Скопје

E-mail:

dejan.krstevski@zmc.mk

1987-1991 г. средно училиште УСО Никола Карев, Скопје

1991-1999 г. Медицински факултет-Скопје

1999 г. Државен испит, Медицински факултет-Скопје

2000-2001 г. Ноќна Служба, Здравствен Дом Скопје

2001-2008 г. Итна Медицинска Помош, Здравствен Дом Скопје

2001-2006 г. Специјализација по Интерна Медицина, Медицински Факултет Скопје

2002 г. 2-ри Конгрес по Кардиологија Охрид

01.02.2006 г. Специјалист по Интерна Медицина

2008-2011 г. Интернистички Кабинет, Здравствен Дом Скопје

2008 г. Курс по Коронарен стрес тест, УК за Кардиологија Скопје

2009 г. Курс по Ехокардиографија, УК за Кардиологија Скопје

2010 г. 4-ти Конгрес по Кардиологија Охрид

2011-2017 г. Кардиолошки Кабинет, ПЗУ Медика Плус Скопје

2012 г. Курс по напредна ехокардиографија (Европска Асоцијација за Ехокардиографија), Скопје

2014 г. 5-ти Конгрес по Кардиологија Скопје

2017 г. интернист во Специјална болница за хируршки болести Зан Митрев Клиник Скопје

Лекарска Комора на Македонија

Македонско Здружение по Кардиологија

Европско Здружение по Кардиологија