Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Д-р Драгица Везенкова Вучкова

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

Place of birth:

Неготино, Македонија

E-mail:

dragica.vuckova@zmc.mk

2010
Специјализација по Анестезиологија и интензивно лекување

2008
Нострифицирање на дипломата од медицински факултет Скопје, при Универзитетот Св. Кирил и Методи во Скопје, на медицинскиот факултет во Љубљана во Република Словенија

2005
Дипломирање на Медицинскиот факултет, на Универзитетот Св. Кирил и Методи, Скопје, Стекнување со назив Доктор по општа медицина

1999-2005
Универзитет Св. Кирил и Методиј, Медицински факултет

 

2012 – во тек

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување во Клиничка болница “Жан Митрев“, Скопје, Македонија

2007 –2012
ПЗО “Хипократ”, Ординација по општа медицина во Неготино, работа како Дктор по општа

2006  – 2007
ZEGIN Medika, Prime Health Organization in Skopje, working as General Practice Doctor

Англиски

Српски