Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Д-р Елена Пижула

Спец. по радиодијагностика

Place of birth:

Скопје

E-mail:

elena.pizula@zmc.mk

1991-1998 Медицински факултет при универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија
1998-1999 Приватна здравствена организација, Скопје
2000-2002 Универзитетска клиника за хируршки болеси „Св. Наум Охридски“
2002-2006
Специјализација по радиодијагностика –Радиолошки Институт ,Медицински Факултет Скопје, Македонија
2006-2009 Вработена во Универзитетска клиника за хируршки болеси „Св. Наум Охридски“
2010-2014 Вработена како асистент на одделот за радиодијагностика во во Десау, Германија
2010 Trained for 64 sliced ​​CT and 3tesla MR at the Clinical Centre in Dessau, Republic of Germany
2011 Основен и специјализиран тренинг за безбедност во радиологија, Германија
2012 Семинар за клиничка радиологија и дијагностија, Германија
2013 Семинар за тумор стејџинг во радиологијата, Германија
2018 Вработена како радиолого во клиничка болница Жан Митрев Скопје
1998 Македонска лекарска комора
2006 Македонско здружение на радиолози
2009 Лекарска комора на Република Германија