Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Д-р Катерина Игневска

Специјалист по микробиологија

Place of birth:

Скопје, Македонија

E-mail:

katerina.ignevska@zmc.mk

2019

Холандско антимикробно управување: Управување со антибиотска отпорност / Универзитет Данди и БСАЦ

2013-2017

Специјализација по медицинска микробиологија и паразитологија, Институт за микробилогија, Универзитет Св.Кирил и Методиј – Скопје

2000-2007

Медицински факултет, Униврзитет Св.Кирил и Методиј – Скопје, Доктор по општа медицина

2017 – во тек

Специјалист по медицинска микробиологија и паразитологија

2012 – 2017

Општ лекар/специјализант по медицинска микробиологија и паразитологија во Zan Mitrev Clinic

2009-2012

Стручен соработник во Биотек, сектор за клиничка и санитарна микробиологија

2007-2009

Стручен соработник во Авицена дијагностика, сектор за имунологија

1996-2000

ДСМУ: Д-р Панче Караѓозов (медицинска сестра – техничар)

2011

Едукација за автоматизирани техники за детекција на микроорганизми во крв и стерилни течности – Biomerieux University, Франција

2010

Едукација за автоматизирана микробиологија и светски стандарди за одредување антимикробна осетливост – Biomerieux University, Франција

2006

Студентска размена на оддел по интерна медицина во University Hospital „ Kasr El Aini“, Каиро

Лекарска комора на Р.МАкедонија

Здружение на микробиолози на Р.Македонија

Здружение за интрахоспитални инфекции на Р.Македонија

  1. Tufekcievska Guroska S, Jankovska K, Mitrev Z. Pseudomonas aeruginosa resistance according to EUCAST standards during year 2011/2012 in patients of Special Hospital for Surgical Deasise Filip Vtori, Skopje, R.Macedonia International Journal of Infection Control 2012 Octomber, Volume 8 Supp. 1
  2. Јанковска К, Туфекчиевска Ѓуроска С, Зафироски Ѓ, Митев К, Митрев Ж. Инфекција на трауматска рана со Clostridium perfringens. Мак мед преглед Год:86 стр.114
  3. Јанковска К, Туфекчиевска Ѓуроска С, Богоевска Митева Ж, Митрев Ж. Програма за контрола на интрахоспитални инфекцииво Специјална болница по хируршки болести „Филип Втори“.Мак мед преглед Год:86 стр.128

Англиски

Српски