Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Д-р Мајда Мемедовска

Нефролог

Place of birth:

E-mail:

 • Средно училиште за англиски јазик „Кочо Рацин“, Велес, Македонија,
 • Медицински универзитет Варна, Бугарија; Магистерски студии по медицина,
 • Специјализација во МБАЛ „Токуда Болница Софија“ Софија, Бугарија – Одделение за нефрологија и ендокринологија

2017

Магистар – специјалист по нефрологија

2012 – 2016

MBAL ” Sveta Marina” ,Varna, Bulgaria; Departmant of Nephrology,Hemodialysis and Transplantation ; . Physician on voluntary basis

in MBAL” TokudaBolnicaSofia” Sofia, Bulgaria –  Nephrology and Endocrinology Departmant Diabetes mellitus and kidney failure- treatment and management;

МБАЛ „Света Марина“, Варна, Бугарија; Одделение за нефрологија, хемодијализа и трансплантација; Волунтер во МБАЛ „Токуда Болница Софија“ Софија, Бугарија – Оддел за нефрологија и ендокринологија Дијабетес мелитус и бубрежна инсуфициенција – третман и менаџирање;

SBALO – Оддел за онкологија и хемотерапија – Нефролог консултант

2017 – 2018

Нефролог на клиника за нефрологија и трансплантација при Универзитетската болница Александровска, Софија, Бугарија;

Оддел за трансплантација Градска болница 8-ми септември – оддел за дијализа со нефрологија

 

2016

6 месечно образование во Универзитетска болница во Љубјана, Словенија – оддел за нефрологија, дијализа и трансплантација/фокусот беше на трансплантација и доплерултрасонографија на трансплантација на бубрег. Вршење биопсија на бубрег (нативна и графт биопсија).

2017

Обука за ретки болести на бубрезите /Морбус Фабри; Комплекс на туберозна склероза

2017

6 месеци во SBALO Онкологија и хемотерапија – обука за онконефрологија

 2018

Обука во Морбус Фабри – Мадрид

2014 – 2018

Едукација и работа со бубрежно  трансплантирани, подготовка за бубрежна трансплантација, третман и водење на бубрежно трансплантирани пациенти во клиника по нефрологија и трансплантација „Александровска„ – Софија

 

– Трансплантација на бубрези

-Автоимуни заболувања на бубрезите

-Бубрежни компликации од дијабетес

– Третман за дијабетична нефропатија

– Дијагностика и третман на ретки болести

– Скрининг на пациенти со хронична бубрежна болест (адекваден за примање трансплантација на бубрег)

– Dopllerultrasonography of renal arteries (native kidney and renal graft Доплерултрасонографија на бубрежни артерии (нативен и бубрежен графт)

– Кардио бубрежен и рено-кардијален синдром

– Биопсија на бубрег и графт

– 1. Hiperuricemia in renal transplant patients;

/Efficacy and Safety of Febuxostat in Kidney Transplant Patients, Febuxostat vs. Allopurinol – a retrospective study/

2.The Impact of Acute rejection in Kidney Transpaltation on Long- Term Allograft and Patient Outcome,

 1. Anaemia in CKD;
 2. AKI as a result of Spining – Induced Rhabdomyolisys /Clinical case report/
 3. Proteinuria in patients with Fabry Disease
 4. ERT /enzyme replacement therapy in Fabry Patients /Treatment and Follow – up /
 5. Hospital- acquired Infections –treatment challenges
 6. Hepatitis E in Rena l Transplant Patients
 7. Graft outcomes following immunosuppressive therapy with different combinations in kidney transplant recipients
 8. Antibody induction therapy in renal transplant patients /acute rejection review/

Член на Бугарско Нефролошко Друштво БНД

Европско Нефролошко Друштво ЕРА ЕДТА

Интернационално Нефролошко Друштво ИСН

ТТС Друштво за трансплантација (Transplantation Society)

Српски

Англиски

Бугарски

Германски