Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Д-р Сања Маринковиќ Бојаџиевска

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

Place of birth:

Скопје, Македонија

E-mail:

sanja.marinkovic@zmc.mk

1994-2002 Осново образование ОУ ,,Рајко Жинзифов,, Скопје
2002-2006 ДСМУ,, Д-р Панче Караѓозов” , Скопје, медицинска сестра-техничар
2006-2012 Универзитет Cв.,,Кирил и Методиј” – Медицински Факултет, демартмент-  Општа Медицина ,Скопје
25.05.2012 Диплома на Универзитет Cв.,,Кирил и Методиј” – Медицински Факултет, демартмент-  Општа Медицина ,Скопје  (општ доктор)
2014 – во тек Специјализација по Анестезиологија со интензивно лекување, Медицински Факултет, Универзитет ,,Гоце Делчев,,- Штип, Македонија

ЕДУКАЦИИ И РАБОТНО ИСКУСТВО:

ПЗУ “Др.Петровска и Др.Проданов’’ –ординација по општа медицина
Универзитетска клиника по хируршки болести “Св.Наум Охридски
Специјална болница по гинекологија и акушерство- Чаир
2012-2013 Активно учество на 30-тиот интернационален конгрес по медицина,како член и обучувач,одржан во Охрид,Р.Македонија 17.05-20.05.2007
2013 Полуинтензивна нега со кардиологија ПЗУ ,,Филип Втори,,-Скопје (општ доктор)
  • Лекарска комора на Р.Македонија