Тимот на Жан Митрев

Марија Аџиоска Дунимаглоски

Семеен и системски советник и специјализант по психотерапија

marija.adzioska@zmc.mk

2020 – во тек

Едукација од семејна и системска психотерапија во согласност со стандардите на ЕАП (Европска асоцијација за психотерапија) и ЕФТА-ТИЦ (Комора на Тренинг Институти при Европска асоцијација за Семејна терапија).

 2021

Практичар по Невро-Лингвистичко Програмирање (with the standards set forth by the International Global Standards Association)

2019

Лиценциран психолог од Комора на Психолози на Македонија.

2017 – 2020

Гешталт советник – Едукација за советување и психотерапија во Гешталт Институт – Скопје и Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta.

2013-2018

Дипломиран психолог на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет – Скопје.

2018

Специјалист за човечки ресурси (Академија за човечки ресурси) – „Clear view“ – Скопје (СТРАТЕШКИ HR МЕНАЏМЕНТ; РЕГРУТАЦИЈА И СЕЛЕКЦИЈА; ПРАВНИ АСПЕКТИ; ПЛАТИ, НАГРАДУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ АСПЕКТИ; МОТИВАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИ И ЗАДОВОЛСТВО ОД РАБОТА; ОБУКИ И РАЗВОЈ НА ВРАБОТЕНИТЕ; HR AUDIT; PERFORMANCE MANAGEMENT;

2016-2017

Тренинг за ПСИХОДИЈАГНОСТИКА (теорија и практична примена на психолошки тестови и задачи) – Гешталт Институт „Младен Костиќ“.

 

2020- во тек

Психолог во Одделот за психологија и психотерапија во Zan Mitrev Clinic.

2019

-Психолог во тренинг и коучин центар за личен развој и компаниски развој – „Сенсум“.

-Психолог во приватна детска градинка „Бушава азбука“- Скопје.

2018

Психолог и координатор на додипломски, постдипломски и докторски студии на Институтот за психологија на Филозофски факултет во Скопје, во состав на Универзитетот „Св. Кирил и  Методиј“.

2017

Психолог асистент на ученичка со елементи на аутизам во ДСУЛУД „Лазар Личеноски“.

01.2017

Практикант во  ПЗУ „Филип Втори“ – Скопје.

03.2017

Практикант во ЈЗУ „ Психијатриска болница Бардовци“ – Скопје.

Практикант во ЈЗУ „ Психијатриска болница“ – Скопје.

Практикант во „ Центар за зависности во Кисела Вода“.

Практикант во  „ Центар за ментално здравје – Пролет“.

06.2016

Практикант во „Основно училиште Манчу Матак“  – Прилеп

05.2015

Практикант во Институт за брак и семејство и системска пракса. “Алтернатива “ Школа за семејна и  системска  психотерапија. Центар за едукација, психологија и советување – Скопје.

05.2014

Практикант во Јавна установа детска градинка “Детска радост” Скопје.

2020

Сертификат: „Загубата и убавината на празнината“ – Гешталт Институт и Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta.

Сертификат: „Справување со неизвесноста“ – Гешталт Институт и Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta.

Сертификат: „Работа со деца – гешталт перспектива“ – Гешталт Институт и Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta.

Сертификат: „Развојна програма за автентично женско лидерство“ – Сенсум Тренинг и Коучинг.

2019

Учество на национална платформа на психолози за унапредување на менталното здравје – Комора
на психолози на Македонија.

Тренинг за HR Starter – „Сенсум тренинг и коучинг“

Тренинг за „НЛП Комуникација“ (Според методологијата на Невро Лингвистичко Програмирање) – Сенсум Тренинг и Коучинг.

Учество во Националната платформа за Психолози за Промовирање на Менталното здравје – Комора на Психолози во Р. Македонија

„On Becoming a Psychotherapist“ (International Interdisciplinary Gestalt Congress.

2018

Сертификат: „Длабинска анализа на соништа – гешталт перспектива“- Гешталт Институт и Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta.

Работилница за „Панични напади и анксиозност“.

Работилница за психолошко профилирање – “Центар за психотерапија и едукација Амигдала“- Скопје.

2019 – Член на Комора на психолози на Македонија.

Англиски

Српски

Останати доктори од овој оддел

Кристина Егуменовска

Доц. Д-р Кристина Егуменовска

Психолог - психотерапевт

kristina.egumenovska@zmc.mk

Види го профилот
Александра Петроски

Д-р Александра Петроски

Семеен и системски советник и специјализант по психотерапија

aleksandra.nutkova@zmc.mk

Види го профилот