PressSitemapFollow us on social media    

My alt textКАРДИОХИРУРГИЈАТА е срцето на нашата болница. Медицинска гранка која е најголемиот предизвик за секој хируг. Како лидери во извршување на најсложените операции, нашиот тим е препознатлив во земјата, регионот и пошироко. Во болницата се изведуваат најразлични зафати на срцето и големите крвни садови, а специфична и препознатлива за нас е операцијата при која се премостуваат запушените коронарни артерии на срцето. Ова резултира со подобрена работа на срцето, а со тоа и подобрување на квалитетот на животот и продолжување на животниот век. Неретко оваа операција е и животоспасувачка.

Services in this department

Surgery of the aortaValvular surgeryBypass surgeryCardiosurgery in children

Doctors in this department

Dr. Zan Mitrev

Cardiovascular surgeon

Dr. Nikola Hristov

Cardiovascular surgeon