PressSitemapFollow us on social media    

Болницата Жан Митрев соработува со неколку надворешни фирми за заокружување на своите дејности.

  • „Мед Пулс“ обезбедува ресторантски услуги и координација на активностите во конференциската сала.
  • „Фила-фарм“ обезбедува снабдување со лекови, хемикалии, реагенски, потрошни материјали и опрема.
  • „Биоинженеринг ДОО“ обезбедува соработка со генетската лабораторија и персонализирана медицина во делот на науката.

Departments here

Med PulsFila FarmBioinzenering DOOФила аптека