PressSitemapFollow us on social media    

My alt text

За пациентите и целокупната јавност да биде информирана за високостручната работа на медицинскиот тим од Zan Mitrev Clinic се грижи тимот на искусни и посветени професионалци. Ние сме фокусирани на маркетинг активностите, но и градење на цврсти и континуирани односи со јавноста, а се во функција на обезбедување на квалитетни услуги за пациентите