PressSitemapFollow us on social media    

My alt textРадиодијагностика

Гранка од медицината која користи дијагностички методи за потврда или елиминација на заболување.

Интервентна радиодијагностика користи минимално инвазивни дијагностички методи за дијагностика и третман на некои заболувања.

Дијагностични методи кои се користат се : Ултразвук , Рентгенграфија, Компјутеризирана томографија , Магнетна резонанса, Ангио апарат.

Departments here

RTGMagnetic resonanceMSCT

Services in this department

RadiographyComputed tomographyVirtual colonoscopyМР - 1.5 T magnetic resonanceChest ultrasoundVirtual brochoscopy