PressSitemapFollow us on social media    

My alt textРентгенграфија 

Рентгенграфијата е неинвазивна базична дијагностичка метода која се изведува со РТГ апарат на база на рентген зраци .Овозможува дијагностицирање на трауматски, воспалителни или туморозни промени на снимената регија по што следат дополнителни иследувата.

Services in this department

Radiography

Doctors in this department