PressSitemapFollow us on social media    

My alt textЦентралната стерилизација опфаќа комплексна предстерилизациска и стерилизациска постапка при обработка на медицинските помагала, како основен предуслов за асептичко работење

  • Прием  на медицински помагала за обработка
  • стандардизација на транспорт и прием  на медицински помагала;
  • обработка на медицински помагала;
  • третман на инструменти во ултразвучна кадичка;
  • машинска обработка на флексибилна ендоскопија;
  • машинска обработка на шишиња за аспирација, набулајзери, тацни;
  • машинска обработка на хируршки инструменти, контејнери, црева за аспирација, бебешки шишенца, кломпи...;
  • документирање на постапките индикатори;
  • контрола на полнење со хемиски индикатори.