ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

 Презентација на компанијата SYNERGY која е застапник на VIVOSTAT од Данска

 

My alt text

Денеска во аудиториумот на Zan Mitrev Clinic се одржи презентација од страна на компанијата SYNERGY која е застапник на компанијата VIVOSTAT од Данска за автологен фибрински лепак.

Тема на презентацијата беше „Примена на автологни ткивни адхезиви во кардиохирургија“.

 

My alt text