ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна  →  Оддели

Дерматологија

ДЕРМАТОЛОГИЈАТА е гранка од медицината која се занимава со дијагностика, третман и превенција на болести на кожа, коса, нокти, орална празнина и гениталии.

 Во нашиот оддел по дерматологија нудиме:

  • Специјалистичко- дерматолошки преглед
  • Дермато-алерголошка и дерматовенеролошка евалуација
  • Дермато-хирургија
  • Крио-терапија и електро-термо-коагулација
  • Дијагностика и третман на секаков тип на хронични рани
  • Третман на декубитални рани
  • Дијагностика и третман на рани кај дијабетично стапало
  • Дијагностика и третман на болести на нокти

Доктори во овој оддел

Д-р Анџелка Николчев

Дерматовенеролог