ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Одделот за гинекологија нуди целосна гинеколошка заштита и нега во сите фази од животот на жената. Комплетна амбулaнтска услуга на пациентите во вид на гинеколошки прегледи, следење на бременост, субспецијалистички урогинеколошки прегледи и операции, како и амбулантни интервенции. Нашата ординација е опремена со најсовремена опрема, а тимот на гинеколози со  богато стручно искуство и интернационална пракса се насочени кон напредно следење на здравствената состојбата преку посебни индивидуални програми и консултации за секоја пациентка.

Услуги во овој оддел

Гинеколошки услуги

Доктори во овој оддел

Д-р Ирена Андонова

Гинеколог акушер

Проф. д-р Васил Илиев

Специјалист гинеколог акушер, Супспецијалист урогинеколог