ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна  →  Оддели

Кардиохирургија

My alt text

КАРДИОХИРУРГИЈАТА е срцето на нашата болница. Медицинска гранка која е најголемиот предизвик за секој хируг. Како лидери во извршување на најсложените операции, нашиот тим е препознатлив во земјата, регионот и пошироко. Во болницата се изведуваат најразлични зафати на срцето и големите крвни садови, а специфична и препознатлива за нас е операцијата при која се премостуваат запушените коронарни артерии на срцето. Ова резултира со подобрена работа на срцето, а со тоа и подобрување на квалитетот на животот и продолжување на животниот век. Неретко оваа операција е и животоспасувачка.

Услуги во овој оддел

Хирургија на аортаВалвуларна ХирургијаБајпас хирургијаКардиохирургија кај деца

Доктори во овој оддел

Д-р Жан Митрев

Кардиоваскуларен хирург

Д-р Никола Христов

Кардиоваскуларен хирург