ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

My alt text

Кардиологијата како гранка ги опфаќа дијагнозата, причините и третманот на пореметувањата на срцевата структура и функција. Таа е медицинска специјалност чија цел е нега и зачувување на функцијата на срцето и артериите. Меѓутоа треба да се прави разлика од кардиоваскуларен хирург – лице кое врши хируршки зафат на отворено срце и кардиолог кој е одговорен за повеќе видово на тестови, дијагностички и терапевтски процедури како што е ангиопластиката. Постои разлика и меѓу срцева или кардиолошка болест која го зафаќа само срцето и кардиоваскуларна која го зафаќа срцето и крвните садови.

Услуги во овој оддел

Електрокардиограм – ЕКГ24 часовен ЕКГ Холтер24 часовен АБП ХолтерТрансторакална ехокардиографија - ТТЕТрансезофагеална ехокардиографија – ТЕЕКоронарен стрес тестСтрес ехокардиографијаТранскраниален доплер

Доктори во овој оддел

Д-р Тања Анѓушева

Субспецијалист кардиолог

Д-р Иван Милев

Интервентен кардиолог

Д-р Шпенд Идризи

Интервентен кардиолог

Д-р Борјанка Георгиева

Субспецијалист кардиолог

Д-р Вилма Ампова Соколов

Интервентен кардиолог