ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна  →  Оддели

Магнетна резонанца

My alt text

Магнетната резонанца е неинвазивна дијагностичка процедура која не користи јонизирачко зрачење туку моќно магнетно поле и радиофреквентни бранови со што  се добиваат детални слики од различни регии на човековото тело.

Се користи за анализа и дијагностика на заболувања на мозокот, мускулоскелетниот систем, градна и стомачна шуплина со нивните внатрешни органи, карлица и нејзините органи, дојки како и анализа и дијагностика на кардиоваскуларниот систем .