ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

My alt text

Компјутеризирана томографија

Компјутеризираната томографија е неинвазивна дијагностичка метода која се изведува со КТ апарат на база на рентген зраци.

Се прави преглед на регија од човековото тело во три рамнини и со интравенско додавање на констрастно средство ( кога за тоа има потреба) се добива 3Д слика на одредени структури.

Претставува метода од избор при одредени итни состојби како политраума, траума со прекин на некои од крвните садови, руптура или запушување на мали и големи крвни садови.

Услуги во овој оддел

Компјутеризирана томографија