ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна  →  Оддели

Ортопедија и трауматологија

My alt text

Одделот за ортопедија во болницата е уникатен по неколку работи, а во ортопедската хирургија сме препознатливи по употреба на најсовремени методи кои го забрзуваат оздравувањето дури и кај пациентите со потешки дијагнози. За прв пат во Македонија, овде се изведе и вградување на бесцементна инверзна модуларна протеза. Стручниот тим на ортопеди рутински изведуваат артроскопски процедури и минимално инвазивно решавање на проблеми на ‘рбетниот столб.

Услуги во овој оддел

АртроскопииРеконструктивни процедуриДетска ортопедијаТумори на коскиТретман на скршенициПротетска замена на зглобовиСпортска трауматологија

Доктори во овој оддел

Доц. д-р Константин Митев

Хирург трауматолог

Д-р Сашо Младеновски

Ортопедски хирург