ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна  →  Оддели

Оториноларингологија

My alt textОториноларингологија претставува медицинска гранка која се бави со дијагностика и третман на  болестите на уво, нос и грло

Болести кои ги опфаќаат сите три регии/уво, нос и грло

 • Вродени аномалии
 • Акутни и хронични инфекции
 • Повреди
 • Тумори

Тука се вбројуваат и болестите на плунковите жлезди, тиреоидната жлезда.

Други болести локализирани во уво

 • Состојби на средното уво со излив
 • Состојби на намалување на слухот /акутни, хронични, поврзани со возраста/
 • Зуење во ушите /тинитус
 • Состојби на нарушена рамнотежа, вертиго

Други болести локализирани во нос/ и синуси

 • Носна обструкција, проблем со осетот за мирис
 • Полипи во нос и/или синуси
 • Носна/синусна алергија

Други болести на фаринкс/ларинкс

 • Носна обструкција поради зголемен трет крајник/аденоиди
 • Хипертрофија на крајници/тонзили
 • OSA /obstructive sleep apnea
 • Засипнатост на гласот/дисфонија
 • Тешкотии во голтањето/дисфагија

Доктори во овој оддел