ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Болницата Жан Митрев соработува со неколку подизведувачи за заокружување на своите дејности.

  • „Мед Пулс“ обезбедува ресторантски услуги и координација на активностите во конференциската сала.
  • „Фила-фарм“ обезбедува снабдување со лекови, хемикалии, реагенски, потрошни материјали и опрема.
  • „Биоинженеринг ДОО“ обезбедува соработка со генетската лабораторија и персонализирана медицина во делот на науката.

Одберете оддел

Мед ПулсФила ФармБиоинженеринг ДООФила аптека