ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна  →  Оддели

Радиодијагностика

My alt text

Радиодијагностика

Гранка од медицината која користи дијагностички методи за потврда или елиминација на заболување.

Интервентна радиодијагностика користи минимално инвазивни дијагностички методи за дијагностика и третман на некои заболувања.

Дијагностични методи кои се користат се: Ултразвук, Рентгенграфија, Компјутеризирана томографија, Магнетна резонанса, Ангио апарат.

Одберете оддел

РТГМагнетна резонанцаМСКТ

Услуги во овој оддел

РентгенграфијаКомпјутеризирана томографијаВиртуелна колоноскопијаМР - 1.5 T магнетна резонанцаУлтразвук на градиВиртуелна бронхоскопија