ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна  →  Оддели

Сметководство

За целокупното финансирање на Zan Mitrev Clinic потребна е сигурна, темелна и прецизно  поставена финансиска конструкција. За навремено и правилно евидентирање на сите промени направени од медицинскиот и стручниот тим потребно е и високо стручно сметководство. Овде се вбројува и грижата за сите вработени од страна на персоналната служба. Тоа е наша мисија, на лиценцирани овластени сметководители.