ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Александра Црвенпанова

Биохемичар

Датум на раѓање: 15 Јули, 1971 (47)Место на раѓање: Велес, Македонијаe-mail: aleksandra.crvenpanova@zmc.mk


Образование, едукации и работно искуство

1989 - завршено средно училиште (отсек биотехнологија) во УСО Гимназија Кочо Рацин Велес

1994 - завршен Природно –математички факултет (отсек биохемиско -физиолошки) во Скопје

1996 - работи како биохемичар во ЈЗО Медицински центар во Велес

1997 - работи како менаџер во невладина еколошка група - УНДП

2002 - работи како одговорно лице  на биохемиската лабораторија  во ПЗУ Филип Втори, Скопје

2011 - постдипломски (магистерски ) студии по клиничка биохемија на Природно –математички   факултет во Скопје

2014 - успешно завршена сертифицирана  едукација за контрола и квалитет на биохемиски лаборатории според IFCC

2016 - завршено школување на магистерски студии,пред одбрана на магистерски труд.

Членства

Член на здружението на биохемичари  на ниво на Македонија

Публикации

Активно учество на конгреси на биохемичари во Македонија

Учество на семинари, стручни предавања и работилници од областа на биохемијата и микробиологијата

Активно предавања од својата област на стручни и научни трудови

Учество на меѓународен конгрес на Балканска клиничка федерација -БЦЛФ (Анталија,Турција 04-10.09.2007) со своја постер презентација

Учество на меѓународен конгрес на Балканска клиничка федерација –БЦЛФ (Атина 16-19.10.2008) со своја постер презентација

Учество на меѓународен конгрес на Балканска клиничка федерација –БЦЛФ (Охрид 15-19.09.2009) со своја постер презентација.