ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Д-р Анџелка Николчев

Дерматовенеролог

Датум на раѓање: 7 Мај, 1984 (34)e-mail: andzelka.nikolchev@zmc.mk


Образование, едукации и работно искуство

2008

Доктор на медицина, Mедицински факултет, Медицински универзитет , Софија, Р.Бугарија

2006 – 2010

Pro Health ltd. претставништво на Molnlycke Health Care Шведска, Софија, Р.Бугарија стручен соработник Wound care

2010 – 2012

Фарматрејд Дооел , претставништво на Molnlycke Health Care Шведска, Скопје, Р.Македонија, стручен соработник Wound Care and Surgical Devision

2011 – 2015

Специјализант по дерматовенерологија, Клиника за Дерматологија, Медицински Факултет Скопје, Р.Македонија

2015

Лиценца – Специјалист Дерматовенеролог

2012 – 2017

ЈЗУ Геронтолошки Завод 13 Ноември Скопје, Центар за Декубити, шеф на центар за декубити и хронични рани

2017

Дерматовенеролог, Специјализирана болница  „Жан Митрев “, Скопје, Македонија

2007

Wound Care and Surgical Annual Meeting and Education, MHC Vienna, Austria

2008

Wound Care and Surgical Annual Meeting and Education, MHC Vienna, Austria

2009

Wound Care and Surgical Annual Meeting and Education, MHC Vienna, Austria

2011

The Art and Science in Wound Care all training modules, MHC Vienna, Austria

2011

Работилница Декубитуси/ Социоекономски и тераписки аспекти Геронтолошки Завод 13 Ноември Скопје

2011

ХХ Научна Конференција Софиски Дерматолошки Денови, Ретки Клинички Случаи, Софија, Р.Бугарија

2011

Летна академија по практична дерматологија и естетска медицина, Софија, Р.Бугарија

2011

Практична Едукација Ботулинов токсин апликација Воено – Медицинска Академија Софија, Р.Бугарија

2013

Ноемвриски Дерматолошки Денови / презентација на редок клинички случај Софија, Р.Бугарија

2014

Трибина на млади дерматовенеролози Скопје, Р.Македонија

2014

Едуктивна работилница на тема Дермоскопија, Скопје, Р.Македонија

2014

Активен член на Европската Академија за Дерматовенерологија (EADV)

2016

Работилница Третман на хронични и тешко зараснувачки рани Скопје, Р.Македонија

2016

1st Wound Camp Paul Hartmann AG Ohrid R.Macedonia

2016

Работилница по раководство на Проф. Тања Планиншек Ручигај – Целосно Лекување на Хронични рани , Скопје Р. Македонија

2016

Симпозиум Основи на Дерматохирургија , Клиника за Кожни и Венерични Болести, ВМА Белград, Р.Србија

Стручни вештини

Стручни вештини

  • Евалуација, дијагностика и третман на дерматолошки заболувања
  • Дермато-венеролошка и алерголошка евалуација
  • Третман на декубитални улкуси
  • Третман на хронични рани 

Членства

 2010

Лекарска комора на Македонија

 2010

BDD – Bulgarian Dermatology Association

 2011

Здружение на Дерматовенеролози на Македонија

 2013

МАДУ – Македонска Асоцијација за Декубитални Улкуси

 2014

EADV - European Academy of Dermatology and Venereology

Публикации

  1. Neloska Lenche,Damevska Katerina,Andjelka Nikolchev, Pavleska Lidija,Petreska-Zovic Biljana,Kostov Milenko “The influence of comorbidity on the prevalence of pressure ulcers in geriatric patients” Glob Dermatol. 2016 Jun 10
  2. Katerina Damevska, Lence Neloska, M.Sc.; Andjelka Kuzmanova, M.D.; Lidija Pavleska, M.D.; Milenko Kostov, M.D. Dermatological diseases in palliative care patients: a prospective study of 271 patients JAAD 2016 Jul 06
  3. Katerina Damevska, Lence Neloska, M.Sc.; Andjelka Kuzmanova, M.D.; Lidija Pavleska, M.D.; Milenko Kostov, M.D. Dermatological diseases in palliative care patients © 2017 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG). Published by John Wiley & Sons Ltd. | JDDG
  4. Katerina Damevska, Lence Neloska, M.Sc.; Andjelka Kuzmanova, M.D.; Lidija Pavleska, M.D.; Milenko Kostov, M.D. "The Association between Malnutrition and Pressure Ulcers in Elderly in Long-Term Care Facility" Macedonian Journal of Medical Sciences 2016 Vol 4