ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Д-р Борјанка Георгиева

Субспецијалист кардиолог

Датум на раѓање: 5 Јануари, 1948 (70)Место на раѓање: Скопје, МакедонијаТелефон: borjanka.georgieva@zmc.mk


Образование, едукации и работно искуство

 ОБРАЗОВАНИЕ, ЕДУКАЦИИ И РАБОТНО ИСКУСТВО:
 

1972 Дипломира на Медицинскиот факултет ,,Кирил и Методиј,, Скопје.

1973

Лекар по општа пракса, Клинички Центар, Велес

1974

Лекар по општа пракса, Интерно одделение, Воена болница, Скопје
1975-1980 Специјализација по Интерна медицина на Медицинскиот факултет, Скопје

1980-1986

Специјалист интернист, Интерно одделение, Воена болница, Скопје

1986

ВМА, Белград, одделение за Кардиологија (едукација во дијагностиката)

1986-2003

Специјалист интернист, Интензивна нега со коронана единица, Воена болница
1987 ВМА Белград, едукација во ургентен центар, проф. Др Матуновиќ

1989

Сремска Каменица, неинвазивна дијагностика во Кардиологијата

1989-2003

Началник на одделение за Интензивна нега и коронарна единица, Воена болницва, Скопје

1996-1997

Bundesverkrankenehaus и Универзитетски центар Eselsberg-Ulm, одделение за интензивна нега и кардиолошки дијагностики центар кај Проф. Др П. Мајер

1998 Еходијагностика, ИСЗ, Скопје, проф. Др Спирова
2001-2003 Супспецијализација по Крдиологија при ИСЗ- Скопје
2003 Специјалист кардиолог, Специјална болница за хируршки болести Филип Втори, Скопје, Република Македонија (од , 2004 до денес)
2008 Супспецијалист Кардиолог
2009 Курс за кардиоваскуларна ехокардиографија, Нови Сад, Србија

Стручни вештини

Неинвазивни процедури

  • Трансторакална ехокардиографија 
  • Трансезофагијална ехокардиографија
  • Доплер Сонографија на Каротидни артерии
  • Доплер Сонографија на Периферни артерии
  • Стрес ехокардиографја 
  • Коронарен Стрес Тест (КСТ)
  • 24 х ЕКГ Холтер Мониторинг
  • 24 х БП Холтер Мониторинг
  • Спирометрија