ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Д-р Дијана Попевски

Анестезиолог

Датум на раѓање: 25 Јуни, 1979 (39)Место на раѓање: Скопје, МакедонијаТелефон: +389 70 295 388e-mail: dijana.popevski@zmc.mk


Образование, едукации и работно искуство

1998-2006

Универзитетска диплома (6 години)Медицински Факултет, Универзитет Кирил и Методиј, Скопје. Лекар со лиценца за работа.

2003-2005

Проект за намалување на штети, превенција од ХИВ, Хепатитис Б, Хепатитис Ц, Туберкулоза, сексуално преносливи болести, доброволно и доверливо советување и тестирање, советување за ХИВ

2004-2006

Невладина организација  Х.О.П.С. - NGO H.O.P.S. (Healthy Options Project Skopje) вработена како лекар – советник за третман на корисниците на дрога

2005

Вработена како сестра и асистент на доктор во САД

2007 - во тек

Оддел за интензивна нега, Специјална болница Филип Втори, Скопје

2010 - во тек

Специјализација по анестезиологија со интензивно лекување