ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Д-р Драгица Вучкова

Анестезиолог

Датум на раѓање: 29 Октомври, 1980 (37)Место на раѓање: Неготино, МакедонијаТелефон: +389 76 460203e-mail: dragica.vuckova@zmc.mk


Образование, едукации и работно искуство

ОБРАЗОВАНИЕ, ЕДУКАЦИИ И РАБОТНО ИСКУСТВО:

 

1999-2005  

Универзитет Св. Кирил и Методиј, Медицински факултет

1995-1999

Средно Медицинско училиште Јане Сандански Штио, смер – медицински техичар

1990-1998

Сертификат по Англиски јазик / Школа со 8 курсеви, Универзитет Кочо Рацин, Скопје

2005 (Ноември))

Дипломирање на Медицинскиот факултет, на Универзитетот Св. Кирил и Методи, Скопје, Стекнување со назив Доктор по општа медицина

2006 (Мај) 

Завршување на државен испит, стекнување со Лиценца за работа

2008  (Мај)

Нострифицирање на дипломата од медицински факултет Скопје, при Универзитетот Св. Кирил и Методи во Скопје, на медицинскиот факултет во љубљана во Република

2010 (Март) 

Почеток на специјализација по Анестезиологија и интензивно лекување

ИСКУСТВО:

1999 – 4 месеци

 “Galamedicus” – Ординација по Општа медицина, работа како медицински техничар

2002 – 2005

SMMIR Агенција за истражување на јавното мнение, работа како на статистички анализи и спроведување анкети

2005 – 2006

Civil, NGO за човекови права и развој на цивилно општество, работа како проект менаџер

2006  – 2007

ZEGIN Medika, Prime Health Organization in Skopje, working as General Practice Doctor

2007 –2012

ПЗО “Хипократ”, Ординација по општа медицина во Неготино, работа како Дктор по општа

2012 (Авгиуст) – во тек

Специјална болница за кардиохирургија, Филип Втори, работа како доктор во одделот за анестезиологија и единицата за интензивн