ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Д-р Елена Амбаркова Виларова

Трансфузилог

Датум на раѓање: 4 Април, 1970 (48)Место на раѓање: Велес, МакедонијаТелефон: +389 2 3091500e-mail: elena.ambarkova@zmc.mk


Образование, едукации и работно искуство

1995

Дипломирала на Медицински факултет, Универзитет   “Кирил и Методиј”, Скопје

1996-2000

Лекар по општа пракса во Медицински Центар во Велес

2000-2003

Специјализација по трансфузиона медицина

2003-2004

Трансфузиолог во медицински центар во Велес

2004

Трансфузиолог, раководител на Одделение за трансфузиологија во Специјална болница за хируршки бoлести” Филип Втори”

2005

Едукативен престој во болница “Endo Klinik”, Хамбург, Германија

2006

Европска школа за трансфузиона медицина-Либерец,Чешка

2009

Научен курс по Трансфузиона медицина-Муртен, Швајцарија

2010

Асистент по предметот трансфузиологија на Медицински факултет, Универзитет”Гоце Делчев” Штип

2011

2 nd EVF Hands on Workshop on Venous Disease, Виена, Австрија

Членства

  • Лекарска комора на Македонија.
  • Здружение на трансфузиолози на Република Македонија
  • ISBT (Internattional Society of Blood Transfusion)
  • Здружение на кардиоваскуларни хирурзи на Р. Македонија