ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Д-р Емилија Горгијева

Невролог

Датум на раѓање: 4 Октомври, 1982 (35)Место на раѓање: Скопје, МакедонијаТелефон: +389 2 3091-500e-mail: emilija.gorgijeva@zmc.mk


Образование, едукации и работно искуство

1997-2001

 Средно медицинско училиште за забни техничари –ДСМУ др. Панче Караѓозов- Скопје

2001-2007

Медицински Факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје, Македонија.   Дипломира во јуни 2007 год

2008-2009

Вработена времено  во претставништво за фармацевтски и др. производи Аксон Трејдинг

Мај 2009

Вработена на Клиника за Неврологија, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје, на договор на дело 6 месеци

2008-2012

Специјализација по Неврологија, Клиника за Неврологија, Медицински Факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје Мај 2012 год: Специјалист по неврологија

2009-2012

Волонтер на Клиника за Неврологија, Медицински Факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје

2010

 Избрана за помлад асистент на Медицински факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј –Скопје, по предметот Неврологија.

01.12.2012

Вработена на договор на дело во ПЗУ Специјална болница ” Филип Втори”, Скопје, како специјалист невролог, со повеќе дијагностички неврофизиолошки методи

2015

Обука за ЕМГ (Електромиографија)

Стручни вештини

Прегледи и консултации од областа на неврологија вклучувајки

 • Мозочни удари
 • Главоболки 
 • Мигрена
 • Вртоглавици
 • Пореметување на памтење
 • Пореметување на голтање и говор
 • Пореметување на движењето
 • Слабости  на рацете и нозете
 • Полиневропатии
 • Болни синдроми ,  како болки во вратна кичма и лумбална кичма, дископатии, лумбоишиалгија и сл.
 • Тремор
 • Паркинсонова болест  и други болести на екстрапирамидниот систем
 • Мултипла склероза
 • Повреди на глава и рбет
 • Тумори на мозок и рбетен столб

 Дијагностички процедури:    

 • Електроенцефалографија (ЕЕГ)- со која се испитува функционалната состојба на мозокок
 • Евоцирани потенцијали – со кои се испитуваапореметувања кои доведуваат до дефект во спровиодливоста на сензорните системи од периферијата до мозочните центри, кои неможе на друг начин да се објективизираат, тоа се испитуваат:
  • Видните евоцирани потенцијали ( ВЕП) – за трансмисија низ видните патишта,
  • Акустичните евоцирани потенцијали ( БАЕП )- за испитување на спроводливоста низ акустучниот пат од увото до мозочните центри
  • Соматосензорни евоцирани патенцијали ( ЕМГ ) со кои се испитуваат болестите на мускулите и нервите
 • Систематски прегледи
   

Членства

2003

Интернационална размена на студенти во Лајден, Универзитет во Холандија, каде работи на научен проект од Неврофизиологија- Биоритмите на циркандинскиот ритам 

2004

Активно учествува на ММСА -27 ми Интернационален Конгрес за Студенти по Медицински науки, Охрид, Македонија, презентација на стручен труд

2006

Активно учествува на ММСА 29-ти  Конгрес за студенти по Медицински науки, со стручен труд: Терапија на Паркинсонова болест, ментор: Асс. Игор Петров, Клиника за Неврологија

2007 Меѓународна размена на студенти во Гданск - Полска, каде работи на одделот за Неврологија, посетува курс за лапараскопија
2007 Активно учеатвува на ММСА 30-ти Конгрес за студенти по медицински науки, со стручен труд: Аудитивни евоцирани потенцијали во Неврологија.

2008

Активно учество на 6 th World Stroke Congress, Vienna, Austria со стручен труд: Somatosensory evoked potentials in patient in thalamic CVI

2013 Коавтор на Учебник по Неврологија и Учебник по практична настава по Неврологија –Факултет за Медицински науки, Универзитет Гоце  Делчев.