ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Д-р Илија Нешковски

Специјалист интернист

Датум на раѓање: 12 Септември, 1981 (37)Место на раѓање: Скопје, МакедонијаТелефон: +389 2 3091500e-mail: ilija.neskovski@zmc.mk


Образование, едукации и работно искуство

1988-1996

Основно училиште “Јан Амос Коменски” –Скопје

1997-2000

Гимназија “Никола Карев “ – Скопје

2001-2007 

Медицински факултет –Универзитет “ Св.Кирил и Методиј” –Скопје

2008-2009

ПЗУ “ Промедика ” – лекар по општа пракса

2009

Специјална болница “ Филип Втори”-шест месеци волонтерски стаж

2009

Започната специјализација по интерна медицина

2013

Специјалист по интерна медицина

2010-2014

ПЛИВА Дооел Скопје – стручен соработник

2014

Специјална болница “Филип Втори” – оделение за интензивна нега

СТРУЧНО УСОВШУВАЊЕ:

  • EAGE postgraduate course 100 years of dictum “ No acid no Ulcer “ ; 4-6 ноември 2010,Загреб –Хрватска
  • 4-ти конгрес на македонското здружение по кардиологија ; 4-7 јуни 2010,Охрид МАкедонија
  • 18-ти конгрес на лекарите на Репубилка Македонија ; 15-18 јуни 2011,Охрид –Македонија
  • Втор конгрес на здружението на пнеумофтизиолози на Репубилка Македонија ;3-5 ноември 2011,Скопје-Македонија
  • 5-ти конгрес на на педијатрите на Репубилка Македонија;  05-09 октомври 2011,Охрид-Македонија
  • 4-ти конгрес  на македонскотоздружение за нефрологија,дијализа,трансплантација и вештачки органи ;  21-24 јуни 2012 ,Охрид-Македонија
  • Симпозиум  “ Новини во педијатријата 2013 “ во организација на здружението на педијатри на Репубилка Македонија