ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Д-р Лидија Вељановска Кириџиевска

Радиолог

Датум на раѓање: 18 Јуни, 1972 (46)Место на раѓање: Скопје, МакедонијаТелефон: +389 70 388 703e-mail: lidija.veljanovska@zmc.mk


Образование, едукации и работно искуство

1991-1997

Медицински Факултет при Универзитетот "Кирил и Методиј", Скопје, Македонија

1997-1998

Ургентен Центар , Воена болница , Скопје ,Македонија

1998-1999

Приватна здравствена организација, Куманово

2000-2004

Специјализација по радиодијагностика –Радиолошки Институт ,Медицински Факултет Скопје, Македонија

2000

Специјализација по радиодијагностика Универзитетска болница Меркур, Загреб, Хрватска

2001

Посета на Европска школа за ултразвук ,Темишвар, Романија

2002-2007

Вработена на Институт за Радиотерапија и Онкологија , Медицински факултет Скопје

2006

Курс за ПЕТ/КТ прегледи во Онкологија , Европска асоцијација за Нуклеарна Медицина, Виена, Австрија

2006

Тренинг за МСКТ дијагностика и ПЕТ/КТ прегледи , Клиника  Хуманитас , Милано Италија

2007

Вработена како специјалист по радиодијагностика во Специјалната болница Филип Втори , Скопје , Македонија

2007

Тренинг за 64 слојна КТ  дијагностика , Клинички Центар Белград и Институт за Кардиоваскуларни заболувања Дедиње, Сребија

2008

Тренинг за 64 слојна КТ  дијагностика  ( акцент на кардиоваскуларни прегледи), Кардиолошки Центар “CCN Cardiological Center North “Париз Франција

Интернационален семинар за Магнетна Резонанца Охрид, Македонија

2009

Конгрес за кардио прегледи со МР и КТ , Европсо здружение за кардиолошка радиологија , Лајпциг, Германија

Европски конгрес за радиологија , Виена, Австрија

Трети Балкански конгрес за Телемедицина – Скопје, Македонија

Интернацинален Симпозиум  State-of-the-Art Imaging, Таормина ,Сицилија

2010

Трета европска работилница за стереотаксична радиотерапија и радиохирургија на цело тело ,Брисел, Белгија

2013

Сертификат за  (on line) тренинг за кардио КТ прегледи

Симпозиум за новини во кардио МР и КТ прегледи , Кан, Франција

Петти уролошки конгрес , Скопје, Македонија

2013

Онколошки имиџинг курс , Дубровник , Хрватска

11ти XI Балкански радиолошки конгрес , Охрид , Македонија

2014

Кардиоторакален имиџинг курс, Палермо, Италија

Курс за менаџмент во радиологија, Болоња, Италија

2015

Тренинг за кардиоваскуларни КТ прегледи Будимпешта, Унгарија

Прегледи со ултазвук на мусколоскелетен систем, Трауматолошка болница, Загреб, Хрватска

2016

Интернационално здружение за скелет – работилница, Скопје, Македонија

Напреден тренинг за МР прегледи на срце, Загреб , Хрватска

Напреден тренинг за МР прегледи на дојки и женска карлица , Атина, Грција

Балкански радиолошки конгрес , Солун, Грција

  Награди:

  1. 2008 Втора награда за најдобра постер презентација на Балкански Радиолошки Конгрес , Србија

Стручни вештини

  • РТГ прегледи – сите видови
  • МСКТ прегледи по системи  - сите видови
  • МСКТ ангиографии – сите видови ( акцент на коронарографии, педијатриски прегледи)
  • ЕХО на тироидеа и ехо на дојка
  • МР преглед на дојки и женска карлица

Членства

1998

Лекарска комора на Македонија

Македонско лекарско друштво

2004

Здружение за Радиолози на Македонија

2008

Евросоо здружение на радиолози

2009

Европско здружение на кардиолошки радиолзои

 

Публикации

  1. Mitrev Z, Belostotski V, Veljanovska L, Hristov N. Images in cardio-thoracic surgery: DeBekay repair for type III thoracoabdominal aortic aneurysm. Eur J Cardiothorac Surg. 2009 May; 35 (5): 905th Epub 2009 Mar 
  2. Mitrev Z, Veljanovska L, Hristov N. Images in cardiothoracic surgery. Aorto-bilateral-femoral-bilateral-popliteal bypass for Leriche syndrome with occlusion of both superficial femoral arteries.Ann Thorac Surg. 2009 Aug; 88 (2): 683 
  3. Belostotsky V, Veljanovska L, Hristov N, Mitrev Z. Dual left anterior descending artery distribution. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2010 Apr; 10 (4): 648-9. Epub 2010 Jan 15 
  4. Right coronary ostium agenesis - a case report , Zvonko Atanasov, L.Veljanovska, B.Bozinovska, I.MIlev, S.Idrizi, M.Klinceva, Z.Mitrev , Heart Surgery Forum Journal, September 2009, pp-108, Volume 12, Suppl.1