ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Д-р Марко Ѓоргон

Доктор на медицина

Датум на раѓање: 2 Мај, 1984 (34)Место на раѓање: Струга, МакедонијаТелефон: +389 2 3091500e-mail: marko.gjorgonoski@zmc.mk


Образование, едукации и работно искуство

2015

Учество во едномесечната студија POPULAR(POst anaesthesia PULmonary complications After use of muscle Relaxants in Europe) организирана од страна на Еuropean society of anesthesiologists(ESA)

2014

Учество на “Петти конгрес на анестезиолози со меѓународно учество”, Охрид, Македонија

2013

Специјализација по анестезија, реанимација и интензивно лекување, Медицински факултет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Македонија

2013

Учество на меѓународниот конгрес за студенти по медицина како предавач на работилницата за основно оддржување во живот, Охрид, Македонија

2012 

Доктор по општа медицина/специјализант на одделот за анестезија и одделот за интензивно лекување и реанимација ПЗУ Специјална болница за хируршки болести “Филип Втори”
Научни публикации и учество на семинари и конгреси

2011-2012

Доктор по општа медицина ПЗУ Неуромедика Скопје
Амбулантско лекување

2010-2011

Доктор по општа медицина на службата за анестезија, реанимација и интензивно лекување, ЈЗУ Општа Болница Струга

2003-2010

Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”   Скопје, Р. Македонија, Доктор по општа медицина

2008

Сертификат за завршен курс за Основно одржување во живот организиран од Европскиот совет за реанимација(ECR),

2007

Сертификат за успешно завршена студентска размена во Каиро во уневерзитетската болница Kasr el Aini во клиниката за кардиолошки заболувања

Публикации

  1. Dormicum\Ketamin vs. Dormicum\Propofol за амбулантски анестезии, наши искуства. Gjorgon M, Stoicovski E, Gramosli T, Aleksovski E, Vezenkova-Vuckova D, Mitrev Z, Angjuseva T, Ohrid 2014
     
  2. Употреба на церебрална оксиметрија кај тромбендартеректомија(ТЕА) на каротидна артерија. Stoicovski E, Gramosli T, Aleksovski E, Gjorgon M, Vezenkova-Vuckova D, Mitrev Z, Angjuseva T, Ohrid 2014
     
  3. Surgical treatment for carotidal disease. Mitrev Ž, Anguseva T, Hristov N, Lazovski N, Sterjo E, Manailova T, Gjorgon M, Novi Sad 2014