ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Д-р Милан Марковски

Специјалист интернист

Датум на раѓање: 8 Ноември, 1961 (56)Место на раѓање: Ресен, Македонијаe-mail: milan.markovski@zmc.mk


Образование, едукации и работно искуство

 

Гимназија “Јосип Броз Тито” - Ресен

 

Медицински Факултет при Универзитет “Св. Кирил И Методи” - Скопје

1991 - 1993

Здравствен Дом - Ресен

1993 - 2003

Завод за рехабилитација на белодробни болести - Отешево

2003

Доктор по медицина, Специјалист по Интерна Медицина.

2003 - 2005

ПЗО Центар за внатрешни болести “СРЦЕ” - Скопје

2006

Специјалист по Интерна медицина во Дијагностички Центар на специјална болница “ ФИЛИП ВТОРИ “

2008

Курс за ПАХ, Прага

2008

Курс за добра клиничка пракса

2009

Интернационален курс за кардиоваскуларна ехокардиографија, Нови Сад, Србија

2009

Семинар за васкуларен доплер ултрасонографија, Универзитет во Крагуевац

2010

ALS provider course при ERC, Скопје, Македонија

2010

Прв семинар за васкуларна колор доплер сонографија на Бугарската асоцијација за васкуларен ултразвук, Специјална болница Токуда, Софија, Р. Бугарија

2011

20 ти Интернационален форум за еволуција на кардиоваскуларна нега, Будимпешта, Р. Унгарија

04.04.2013

Асистент (специјалист) за интерна медицина при Универзитетот "Гоце Делчев" во Штип

Стручни вештини

Неинвазивни процедури

  • 2Д ехокардиографија
  • Колор доплер сонографија на каротидни и вертебрални артерии
  • Колор доплер сонографија на периферни артерии и вени
  • Колор дополер сонографија на југуларни вени
  • Коронарен стрес тест
  • 24 часовен ЕКГ и 24 часовен АБП холтер

Членства

  • Македонско Кардиолошко Друштво
  • Македонско здружение за кардиоваскуларна хирургија