ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Д-р Сања Маринковиќ

Доктор на медицина

Датум на раѓање: 13 Ноември, 1987 (30)Место на раѓање: Скопје, МакедонијаТелефон: +389 2 3091500e-mail: sanja.marinkovic@zmc.mk


Образование, едукации и работно искуство

1994-2002

Осново образование ОУ ,,Рајко Жинзифов,, Скопје

2002-2006

ДСМУ,, Д-р Панче Караѓозов” , Скопје, медицинска сестра-техничар

2006-2012

Универзитет Cв.,,Кирил и Методиј” – Медицински Факултет, демартмент-  Општа Медицина ,Скопје

25.05.2012

Диплома на Универзитет Cв.,,Кирил и Методиј” – Медицински Факултет, демартмент-  Општа Медицина ,Скопје  (општ доктор)

2014 - во тек

Специјализација по Анестезиологија со интензивно лекување, Медицински Факултет, Универзитет ,,Гоце Делчев,,- Штип, Македонија

ЕДУКАЦИИ И РАБОТНО ИСКУСТВО:

 

ПЗУ “Др.Петровска и Др.Проданов’’ –ординација по општа медицина

 

Универзитетска клиника по хируршки болести “Св.Наум Охридски

 

Специјална болница по гинекологија и акушерство- Чаир

2012-2013

Активно учество на 30-тиот интернационален конгрес по медицина,како член и обучувач,одржан во Охрид,Р.Македонија 17.05-20.05.2007

2013            

Полуинтензивна нега со кардиологија ПЗУ ,,Филип Втори,,-Скопје (општ доктор)

Членства

  • Лекарска комора на Р.Македонија