ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Д-р Тања Грамосли

Анестезиолог

Датум на раѓање: 6 Декември, 1977 (40)Место на раѓање: Скопје, МакедонијаТелефон: +389 71 224187


Образование, едукации и работно искуство

1984-1992

Основно училиште ,,Браќа Миладиновци,, Скопје

1992-1996

Средно Медицинско Училиште ,,Др Панче Караѓозов,, Скопје, Македонија

1996-2003

Медицински факултет "Св. Кирил и Методиј ", Скопје, Македонија

2004

Доктор по општа медицина, медицински факултет, универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија

2004

Специјална Болница по Хируршки Болести “Филип Втори”, Скопје, Македонија

2005

Лиценциран доктор со положен државен испит

2007

Интернационален симпозиум за сепси – Парис, Франција

2007

Напреден курс за CRRT, Белград, Србија

2008

Курс  и европска диплома за Напредно одржување на живот од European Resuscitation Council (UK)

2009-2011

Континуирана постдипломска едукација-Анестиезиолошка школа,Дојран (Cardio circular system, blood and blood derivates from anaesthetic aspect, Respiration, Thorax, Anaesthesia of head and neck, Neuro surgical anaesthesia and intensive healing, loco regional anaesthesia and pain therapy)

2005-2010

Специјализација по Анестезија и интензивно лекување -Медицински факултет "Св. Кирил и Методиј ", Скопје, Македонија

2010

Специјалист по Анестезија и интензивно лекување- Медицински факултет "Св. Кирил и Методиј ", Скопје, Македонија

Стручни вештини

Процедури

  • Општа анестезија
  • Регионална анестезија 
  • Кардио анестезија
  • Амбулантска анестезија
  • Третман на хронична болка
  • Поставување на инвазивен мониторинг
  • Интензивно лекување
  • Транспорт на критично болни пациенти

Членства

2005

Лекарска комора на Македонија.

2005

Македонско здружение на анестезиолози

2006

Македонско здружение на кардиолози.