ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Д-р Вилма Ампова Соколов

Интервентен кардиолог

Датум на раѓање: 7 Октомври, 1974 (44)Место на раѓање: Кочани, МакедонијаТелефон: +389 70 364232e-mail: vilma.ampova@zmc.mk


Образование, едукации и работно искуство

1994

Завршена општа гимназија во УСО Ванчо Прке во Виница

2001

Завршен Медицински факултет на Медицинска Академија – Софија, Р. Бугарија

2002-во тек

Вработена во ПЗУ Филип Втори – Скопје

2006-2007

Едукација Интервентна Кардиологија под менторство на Проф. Др. Сашко Кедев

2007

Едукација за Контрола на Интрахоспитални инфекциии во Клинички Болнички Центар – Ребро – Загреб, Р. Хрватска, под менторство на Проф. Др. Смиља Калениќ

2007

Курс за Трансторакална ехокардиографија и нејзина клиничка апликација во организација на Европската асоцијација за ехокардиографија – Белград, Р. Србија. 2009 – Курс за Напредно одржување во живот во организација на македонското здружение за реанимација под покровителство на Европското здружение и 5 годишна сертификација

2009

Курс за Напредно одржување во живот во организација на македонското здружение за реанимација под покровителство на Европското здружение и 5 годишна сертификација

2011

Специјализација по интерна медицина на Медицински факултет Св. Кирил и Методи - Скопје

Стручни вештини

 • Неинвазивни процедури
  • Трансторакална ехокардиографија
  • Трансезофагијална ехокардиографија
  • Доплер на артериската циркулација на врат и на екстремитетите
  • Коронарен стрес тест
  • 24 часовен ЕКГ и АБП мониторирање
  • Спирометрија
    
 • Инвазивни процедури
  • коронарографијa и срцева катетеризација ( инвазивна дијагностика)
  • Стентирање на коронарните артерии и артериите на периферија
  • третман на вродени срцеви мани
  • кардиоверзија
  • плеурална пункција
  • транскраниален доплер

Членства

 • Член на лекарска Комора на Р. Македонија
 • Член на Македонското Кардиолошко Здружение
 • Член на Европското Кардиолошко Здружение
 • Член на Македонското Здружение за Интрахоспитални инфекции
 • Член на Македонското Здружение за Ресусцитација
 • Член на Европското Здружение за Ресусцитација