ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Д-р Жан Зимбаков

Интервентен кардиолог

Датум на раѓање: 25 Август, 1972 (45)Место на раѓање: Скопје, МакедонијаТелефон: + 389 2 3091 500


Образование, едукации и работно искуство

1996

Диплома за завршен Медицински Факултет, Универзитет "Св. Кирил и    Методиј", Скопје, Р. Македонија, Доктор на Медицина

1998

Вработен на Универзитетска Клиника за Кардиологија
1999

Специјализација по Интерна Медицина

1999-2002

ЕИКН, Центар за аритмии, Пејсмејкрски Центар

2004

Специјалист по Интерна Медицина.

2005

Член на бордот за Национална стратегија за лекување на акутен миокарден

2002-2011

Катетеризациона лабораторија, Инвазивна и Интервентна кардиологија

2002-2011

CME (Munich, Barcelona, Paris, Rome, Salzburg)
10/2011  Certificate WEILL CORNEL MEDICAL COLLEGE, Salzburg, Austria

1998-2011

Вработен на Универзитетска Клиника за Кардиологија

2007

Супспецијализација по кардиологија

2010

Супспецијалист Кардиолог

01/2012

Вработен во Специјална болница по хируршки болести ФИЛИП
12/2012 BEC Balcan Endovacular Course Sofija, Bulgaria
05/2013 PCR 2013 Paris Course of Revasularisation Paris, France

Стручни вештини

Неинвазивни процедури

 • ЕХО-кардиографија
 • Доплер Сонографија на Каротидни артерии
 • Доплер Сонографија на Периферни артерии
 • Коронарен Стрес Тест (КСТ)
 • 24 х ЕКГ Холтер Мониторинг
 • 24 х БП Холтер Мониторинг

Инвазивни процедури

 • Коронарна ангиографија
 • Десна и Лева срцева катетеризација
 • Периферна ангиографија
 • Перкутани коронарни интервенции
 • Перкутани артериски интервенции на каротидни артерии (CAS)
 • Перкутани артериски интервенции на периферни крвни садови (PTA)
 • Имплантација на трајни електростимулатори
 • Имплантација на имплантабилни кардиовертери дефибрилатори (ICD)
 • Имплантација на Кардијална Ресинхронизациона Терапија (CRT-D, CRT-P)
 • Перкутани Трансактетерски Затварања на структурни срцеви заболувања (вродени срцеви мани, фистули)

Членства

 • Лекарска комора на Р. Македонија
 • Здружение по кардиологија на Македонија.
 • Европско здружение по кардиологија