ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Жалби и поплаки

Грижата кон Вашето генитално здравје ја манифестирате преку редовни гинеколошки прегледи и контроли кај Вашиот гинеколог( барем еднаш годишно). Сите сексуално активни девојки и жени треба да бидат и добро информирани дека редовните прегледи може да спречат понатамошно ширење на одредена сексуално пренослива болест преку правилно дијагностицирање и соодветен третман и терапија.

Пробно прашање?

Второ прsашање?

Вашето име?

Вашиот е-маил

Сексуално преносливи инфекции се болести кои се пренесуваат преку сексуален контакт, од партнерот кој има сексуално пренослива инфекција. СПБ се добиваат преку секој вид на сексуална активност, а бидејќи се сериозни болести бараат посебен третман од докторите. Сепак, некои од нив, како ХИВ, се неизлечиви и се смртоносни.

испратете го вашиот одговор сега