ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна

Наука

Учество на конгреси, симпозиуми и работилници

Учество на конгреси, симпозиуми и работилници

12.10. - 15.10.2017

Д-р Наташа Никчевска и д-р Соња Петровска, специјалисти педијатри од ПЗУ ЖАН МИТРЕВ успешно ја презентираа темата - Клиничко Егзомско секвенционирање на петгодишно девојче со хепатоспленомегалијахолестаза и хиперхолестеролемија. [вест]

20.04. – 23.04.2017

Учество на м.с. Анета Смолиќ на 8-миот Меѓународен симпозиум за анестезија и интензивна нега за медицински сестри техничари во Ниш, Р. Србија со апстракт на тема: Тромбатеректомиjа на каротидна артерија работена во цервикален блок.

20.04. – 23.04.2017

Учество на д-р Дијана Попевски на 8-миот Меѓународен симпозиум за анестезија и интензивна нега во Ниш, Р. Србија.

04.05. – 07.05.2017

Учество на м.с. Катерина Ристовска- Јанев и м.с. Александра Ристовска- Тунев на Европскиот конгрес на инструментарки кој се одржа во Грција.

19.05. – 20.05.2017

Учество на д-р Драгица Драгица Вучкова и м.с. Жанета Богоевска- Митева на школата за детска анестезија во Белград, Р. Србија

20.05.- 24.05.2017

Учество на физиотерапевтот Никодин Велјаноски на "Distributor Meeting 2017" Iskra Medical, Блед, Словенија.

26.05. – 30.05.2017

Учество на д-р Тања Анѓушева на PCS 2nd GCCD-2017 во Mumbai, India со Right ventricular myxoma – case report”.

27.05. – 30.05.2017

Учество на Проф. д-р Мирко Спироски на European Human Genetics Conference во Копенхаген. [Извештај]

07.06.2017 / 08.06. – 11.06.2017

Учество на д-р Емилија Горгијева на мини семинар за рефректорна епилепсија и Вагус Нерв Стимулација во Тел Авив, Израел и Собирот за фокални кортикални дисплазии во Белград, Р. Србија.

24.06. – 25.06.2017 и 26.08. – 27.08.2017

Учество на физиотерапевтите Никодин Велјаноски и Блаже Арсов на семинар за едукација на кинезио тејпинг метода во Белград, Р. Србија.

26.08. – 30.08.2017

Учество на д-р Жан Зимбаков на конгресот на Европското кардиолошко здружение во Барселона, Шпанија.

07.09. – 09.09.2017

Учество на д-р Тања Анѓушева на "6th International Conference and Exhibition on Surgery" во Лондон со темите Акутен ендокардит и третман и 3D ехокардиографска евалуација на валвуларната болест.

20.09. – 22.09.2017

Учество на м-р Сања Механџиска на CoMBos2017 – Конгрес за молекуларни биолози во Белград, Р. Србија

22.09. – 24.09.2017

Учество на д-р Дијана Попевски на светскиот конгрес за озон терапија во Анкона, Италија.

25.09. – 27.09.2017

Учество на д-р Наташа Чучкова- Никчевска на семинар организиран од  European Society for Pediatric Gastrology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) во Лондон.

27.09. - 30.09.2017

Учество на д-р Константин Митев на конгрес на Трауматолози во Ниш, Р. Србија со тема “Артроскопски третмaн на платотибијална фрактури”.

28.09. – 30.09.2017

Учество на д-р Магделена Поповска- Цветкова на Школа за примена на магнетна резонанца во мускулосклетниот систем во Лисабон, Португалија.

05.10. – 07.10.2017

Учество на м-р Сања Механџиска на NUTRICON конгрес во Скопје со тема “Nutrigenetic analyses studying PPARG, FABP2, ADRB2 and ADRB3 polymorphisms and their composite genotype in the Macedonian Population”.

06.10. – 08.10.2017

Учество на Блаже Арсов на конгрес на физиотерапевти во Подгорица, Црна Гора со тема “ВЛИЈАНИЕТО НА РАНАТА ФИЗИОТЕРАПИЈА КАЈ ПАЦИЕНТ ПО ОПЕРАЦИИ НА СРЦЕ И АБДОМЕН ВО “ZAN MITREV CLINIC” – приказ на случај.

06.10. – 08.10.2017

Учество на Никодин Велјаноски на конгрес на физиотерапевти во Подгорица, Црна Гора со тема “ИНТЕНЗИВНА ФИЗИОТЕРАПИЈА ВО КОМБИНАЦИЈА НА ФУНКЦИОНАЛНА МАГНЕТНА СТИМУЛАЦИЈА (ФМС) КАЈ ПАЦИЕНТ ПО ОПЕРАЦИЈА НА АКУТНА АОРТНА ДИСЕКЦИЈА ВО "ZAN MITREV CLINIC"   - приказ на случај.

 

Донесени одлуки со позитивно мислење и одобрување за присуство на конгреси во претстојниот период

20.10. – 22.10.2017

Учество на м.с. Анета Смолиќ на конгрес за кардиовскуларна хирургија кој ќе се одржи во Белград, Р. Србија со тема “Третман на гангрена со медицинска озон терапија”

20.10. – 22.10.2017

Учество на м.с. Снежана Блажевска на конгрес за кардиовскуларна хирургија кој ќе се одржи во Белград, Р. Србија со тема “The role of surgical nurse during carotidal endarterectomy”

26.10. – 28.10.2017

Учество на д-р Тања Анѓушева на работилница за Југоисточна Европа организирана од Gambro која ќе се одржи во Суботица, Р. Србија со тема "Oxiris, CRRT and Sepsis”.

11.11. – 12.11.2017

Учество на физиотерапевтите Никодин Велјаноски и Блаже Арсов на кинезио тејпинг курс –КТ3 кој ќе се одржи во Белград, Р. Србија

20.11. – 21.11.2017

Учество на д-р Иван Милев на тренинг на доктори организиран од Европската организација за Пулмонална Хипертензија кој ќе се одржи во Мадрид, Шпанија.