ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна

За нас

Просечна должина на престој

Согласно статистиката која се води во болницата, просечната должина на престој на пациентите е следнава:

  • Кардиохирургија - 5 дена
  • Васкуларна хирургија (каротидни и периферни артерии) - 1-2 дена
  • Ортопдија - 7 дена
  • Артроскопија - 1 ден
  • Абдоминална хирургија (мала хирургија) - 1-3 дена
  • Абдоминална хирургија (голема хирургија) - 5-6 дена
  • Урологија - 5-7 days

Една од целите за 2017 година е точно намалување на деновите на хоспитализација.