ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна  →  Услуги  →  Оториноларингологија

Аудиометрија, испитување на слух

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Аудиометрија, испитување на слух

  • Дијагностичка метода за испитување на слухот
  • Претставува субјективна метода / бара соработка од страна на пациентот. Од тие причини може да се користи кај деца над 4-годишна возраст и возрасни
  • Користејќи два пара на слушалки се испитува воздушната и коскената водливост на звучните бранови. Со аплицирање на тонови со различен интензитет и фреквенција се добива графички приказ на состојбата на слухот – аудиограм
  • Постојат два типа на оштетување на слухот – кондуктивно и сензоневрално, како и нивна комбинација
  • добиените аудиометриски наоди може да не насочат кон можната етиологија за намалувањето на слухот
  • од особена дијагностичка важност за болестите на увото е споредбена анализа на трите најважни дијагностички методи : отомикроскопија, аудиометрија и тимпанометрија