ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Електроенцефалографија (ЕЕГ)

ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЈАТА (ЕЕГ) е метод кој ја испитува функцијата на мозокот . Тоа е неинвазивна техника со која се регистрираат биопотенцијалите од мозокот преку черепот, со помош на површински електроди или ЕЕГ капи. Освен спонтаната регистрација на ЕЕГ , како активациона метода се користи често ЕЕГ со депривација на сон, односно