ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Електромиографија - ЕМГ

ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЈА - ЕМГ:

ЕМГ е испитување на функцијата на мускулите , периферните нерви и нервните корени и плексуси.

Индикации :

- полиневроптии ( компресивни,трауматски, воспалитиелни, метаболни;

- радикулопатии:

- миопатии, мускулни дистрофии ;

- полимиозитиси ;

- болести на невромускулната врска ( миастениа гравис )

Неврографија- е метод со кој се врши мерење на брзината на спроводливост низ периферните нерви , со чија помош се дијагностицира дали се оштетени нервите и на кое ниво