ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500
Почетна  →  Услуги

Физикална терапија

Кинези терапија

My alt text

Кинези терапија е дел од физикална терапија која со користење на систематизирани движења на одделни делови на телото или цело тело во вид на вежби има за цел оддржување, воспоставување, развивање и замена на функциите на локомоторниот систем.Оваа е метод на лекување со движење (вежби).Кинези терапијата се користи како превенција за ослабен локомоторен систем и како терапевтски вежби за превенција кај постоперативни контрактури.

TENS терапија

TENS терапија (Транскутана електрична нервна стимулација) - терапевтски метод со дејство на минимални електро контракции. Се постигнува дразнење на сензитивните нервни завршетоци и блокада на рбетниот мозок со што се постигнува затворање на патот на болката. Со транскутаната електро нервна стимулација ја враќаме функционалноста на пациентот и со тоа се намалува употребата од аналгетска терапија.