ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Контакт

Информации02-3091500
Итни случаи15777

Флеболошка амбуланта

 

Флеболошка амбуланта

Флебологијата е медицинска специјалност за дијагностицирање и третман на заболувањата на венскиот систем. Во човечкиот органозам постојат површински и длабок венски систем, а стратегиите за терапија при заболувања на овиие системи се различни. Тромбозите на длабоките вени и нивната најсериозна компликација е белодробната тромбемболија која може да биде животозагрижувачка состојба. Тие, денес се едни од најчестите заболувања во светот со инциденца од 80 на 100 000 население. Васкуларниот преглед - доплер ултразвук на длабоки и површни вени е неинвазивна метода во тек на која лекарот со помош на сонда лесно поминува по кожата на екстремитетите следејќи го течението на венската циркулација. При тоа на екранот се визуелизираат промените на венските крвни садови, нивната функционалност како и присуство на тромби во длабоките и површните вени.