ПресВработувањеМапа на сајтотСледете не на социјалните медиуми    
ТЕЛЕФОН 02-3091500

Гинеколошки услуги

Ги нудиме следниве услуги:

  • Годишни гинеколошки прегледи (ПАП тест, контролен гинеколошки преглед)
  • Колпоскопија, ХПВ тестирање
  • Ултрасонографија, 3- 4Д, Доплер
  • Совети за контрацепција
  • Хормонска заместителна  терапија
  • Дијагностички процедури и/или третман на абнормални резултати од ПАП тест, сексуално преносливи болести, бенигни и малигни заболувања на гениталниот тракт
  • Биоптични процедури
  • Дијагностичка и интервентна хистероскопија
  • Третман на сите гинеколошки заболувања
  • Субспецијалистички третман на урогинеколошки пореметувања